egat

ข่าวเขื่อนสิริกิติ์

News

อขภ.

เขื่อนภูมิพล

News

อขส.

เขื่อนสิริกิติ์

News

อขศ.

เขื่อนศรีนครินทร์

News

อขว.

เขื่อนวชิราลงกรณ

News

อขช.

เขื่อนรัชชประภา

News

อฟอ.

โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 เยี่ยมชมกิจการ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์

วันที่ 30/12/2564
โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 เยี่ยมชมกิจการ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ณ อาคารประชาสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์ นางสาวนุชนาถ รักเหล่า และนางสาวสุธาสินี ไพรวัลย์ เจ้าหน้าที่แผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนท่าปลาอนุสรณ์ 1 จำน [อ่านเพิ่ม->]

เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนผ้าห่มกันหนาวผู้ประสบภัยหนาว ตำบลท่าแฝกอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 28/12/2564
เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนผ้าห่มกันหนาวผู้ประสบภัยหนาว ตำบลท่าแฝกอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ นายอนุวัฒน์ ยิ่งยวด หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาเขื่อนและอาคารโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ ในฐานะหัวหน้าทีมที่ปรึกษาประชาคมตำบลท่าแฝก พร้อมผู้ปฏิบัติงาน มอบผ้าห่มกั [อ่านเพิ่ม->]

เขื่อนสิริกิติ์ มอบเช็คเงินสด  สนับสนุนโครงการบูรณะพระธาตุเจดีย์กลางน้ำ ให้แก่อำเภอท่าปลา

วันที่ 24/12/2564
เขื่อนสิริกิติ์ มอบเช็คเงินสด สนับสนุนโครงการบูรณะพระธาตุเจดีย์กลางน้ำ ให้แก่อำเภอท่าปลา

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอท่าปลา นายบรรจง ศรีสอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-1 มอบเช็คเงินสด จำนวน 100,000 บาท ให้แก่อำเภอท่าปลา โดยมี นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่าปลา เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนโครงการบูรณะพระธา [อ่านเพิ่ม->]

 เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนผ้าห่มกันหนาวแด่พระภิกษุสงฆ์ บรรเทาความหนาวในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 24/12/2564
เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนผ้าห่มกันหนาวแด่พระภิกษุสงฆ์ บรรเทาความหนาวในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ วัดกลาง ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ นายบรรจง ศรีสอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-1 พร้อมผู้ปฏิบัติงาน มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 50 ผืน ให้กับนางสาวรนนท์ หรูปานวงษ์ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ เป็นผู้รับมอบ [อ่านเพิ่ม->]

 เขื่อนสิริกิติ์ มอบจักรยานสนับสนุนกิจกรรมมัจฉากาชาด งานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565

วันที่ 24/12/2564
เขื่อนสิริกิติ์ มอบจักรยานสนับสนุนกิจกรรมมัจฉากาชาด งานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายบรรจง ศรีสอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-1 พร้อมผู้ปฏิบัติงาน มอบจักรยาน จำนวน 10 คัน มูลค่า 30,000 บาท โดยมี นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมนางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมร [อ่านเพิ่ม->]

เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์  สร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร  พื้นที่ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 17/12/2564
เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์ สร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร พื้นที่ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 นายนิวัติ ขาวมาก ช่างระดับ 9 สังกัดส่วนกลางกองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ เป็นตัวแทนเขื่อนสิริกิติ์ เดินทางลงพื้นที่บ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 13 ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์ สร้างฝายชะลอ [อ่านเพิ่ม->]

กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ส่งมอบผ้าห่มต้านภัยหนาว เพื่อบรรเทาภัยหนาวในพื้นที่อำเภอท่าปลา

วันที่ 16/12/2564
กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ ส่งมอบผ้าห่มต้านภัยหนาว เพื่อบรรเทาภัยหนาวในพื้นที่อำเภอท่าปลา

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 นายบรรจง ศรีสอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-1 พร้อมผู้ปฏิบัติงาน มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 350 ผืน เพื่อสนับสนุนให้กับราษฎรครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ 7 ตำบล (ต.ท่าปลา ต.ร่วมจิต ต.จร [อ่านเพิ่ม->]

เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนปูนซีเมนต์ก่อสร้างฝายในพื้นที่ต้นน้ำน่าน

วันที่ 09/12/2564
เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนปูนซีเมนต์ก่อสร้างฝายในพื้นที่ต้นน้ำน่าน

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายอัศวิน สวนกูล วิศวกรระดับ 9 สังกัดส่วนกลางกองเดินเครื่องเขื่อนสิริกิติ์ ในฐานะที่ปรึกษาประชาคมเหนือน้ำเขื่อนสิริกิติ์ มอบปูนซีเมนต์ จำนวน 250 ถุง เพื่อสนับสนุนก่อสร้างฝายต้นน้ำลุ่มน้ำห้วยมุ่น (ห้วยลี่) ตามโครงการอนุรักษ์ [อ่านเพิ่ม->]

 กฟผ. สนับสนุนน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ.  ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยต้า สนับสนุนการฉีดวัคซีน COVID-19

วันที่ 09/12/2564
กฟผ. สนับสนุนน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยต้า สนับสนุนการฉีดวัคซีน COVID-19

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ นำโดย นายวิโรจน์ แสงพานิชย์ วิศวกรระดับ 11 เขื่อนสิริกิติ์ มอบน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. ขนาด 350 cc จำนวน 300 ขวด สนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้ [อ่านเพิ่ม->]

กฟผ. สนับสนุนน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 18/11/2564
กฟผ. สนับสนุนน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ นำโดย นายบรรจง ศรีสอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-1 มอบน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. ขนาด 350 cc จำนวน 500 ขวด สำหรับบริการผู้เข้ารับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โดยมี นางสาวเฌอรัญกร [อ่านเพิ่ม->]

กฟผ. สนับสนุนพันธุ์ปลา โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล" อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ และสู้ภัย COVID-19

วันที่ 17/11/2564
กฟผ. สนับสนุนพันธุ์ปลา โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบฯ “โคก หนอง นา โมเดล" อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ และสู้ภัย COVID-19

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ นำโดย นายชาญณรงค์ จันทมงคล ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ พร้อมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ส่งมอบพันธุ์ปลา จำนวน 25,000 ตัว โดยมี นายจักรพรรณ สุวรรณภักดี นายอำเภอท่า [อ่านเพิ่ม->]

กฟผ. สนับสนุนน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. สำหรับผู้มารับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 09/11/2564
กฟผ. สนับสนุนน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. สำหรับผู้มารับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ นำโดย นายบรรจง ศรีสอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-1 มอบน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. ขนาด 600 cc จำนวน 1,200 ขวด สำหรับบริการผู้เข้ารับวัคซีนป้องกัน COVID-19 และบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งจะเปิดให้บริการในวันท [อ่านเพิ่ม->]