egat

ข่าวเขื่อนสิริกิติ์

News

อขภ.

เขื่อนภูมิพล

News

อขส.

เขื่อนสิริกิติ์

News

อขศ.

เขื่อนศรีนครินทร์

News

อขว.

เขื่อนวชิราลงกรณ

News

อขช.

เขื่อนรัชชประภา

News

อฟอ.

โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนน้ำดื่มการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่ม โรงเรียนท่าแฝกสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 05/04/2564
เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนน้ำดื่มการจัดการแข่งขันกีฬากลุ่ม โรงเรียนท่าแฝกสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 นายอนุวัฒน์ ยิ่งยวด หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาเขื่อนและอาคารโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ ในฐานะหัวหน้าทีมที่ปรึกษาประชาคมตำบลท่าแฝก พร้อมผู้ปฏิบัติงาน มอบน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. ขนาด 350 ซีซี จำนวน 300 ขวด โดยมี นางสาววรรณภา ปาชัย ครูชำนาญ [อ่านเพิ่ม->]

เขื่อนสิริกิติ์ มอบเงินสนับสนุน โครงการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งเสริมรายได้ช่วงวิกฤตน้ำ

วันที่ 02/04/2564
เขื่อนสิริกิติ์ มอบเงินสนับสนุน โครงการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งเสริมรายได้ช่วงวิกฤตน้ำ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ นำโดย นายชาญณรงค์ จันทมงคล ผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์ และนายธนินท์ ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระ ที่ปรึกษาโครงการภูมิชุมชน วิทยาลัยป๋วยอึ้งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันมอบเช็คเงินสด จำนวน 150,000 บาท สน [อ่านเพิ่ม->]

เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนน้ำดื่ม การตรวจเลือกทหารเข้ารับราชการ ประจำปี 2564

วันที่ 02/04/2564
เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนน้ำดื่ม การตรวจเลือกทหารเข้ารับราชการ ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 นายสมชาย วิริยะพงษ์ หัวหน้าแผนกเดินเครื่องกะ 2 เขื่อนสิริกิติ์ ในฐานะทีมที่ปรึกษาประชาคมตำบลผาเลือด พร้อมผู้ปฎิบัติงาน มอบน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. ขนาด 600 ซีซี จำนวน 480 ขวด สนับสนุนกิจกรรมการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับข้าราชการก [อ่านเพิ่ม->]

โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนสิริกิติ์

วันที่ 01/04/2564
โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ศึกษาดูงาน ณ เขื่อนสิริกิติ์

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 นางสาวเขมจิรา คำแสนสี เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ คณะครู และนักเรียน จำนวน 33 คน เข้ารับฟังการบรรยายภารกิจ กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ และรับชมวีดิทัศน์เขื่อนสิริกิติ์ ในโอกาสทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี [อ่านเพิ่ม->]

เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

วันที่ 01/04/2564
เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดลายมิตรภาพที่ 80 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 นายกนกพล อินถนอม วิทยากรระดับ 6 สังกัดแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรี มงคล สีขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม พร้อมคณะครู และนักเรียน จำนวน 98 คน เข้ารับฟังการบรรยายข้อมูลเข [อ่านเพิ่ม->]

เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับคณะทหารอากาศ  โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

วันที่ 25/03/2564
เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับคณะทหารอากาศ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 นายรพีพงศ์ คำแสน หัวหน้ากองเดินเครื่องเขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก พิเศษ อรกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พร้อมคณะอาจารย์ ข้าราชการ นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บั [อ่านเพิ่ม->]

เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน  โรงเรียนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา) อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่ 25/03/2564
เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา) อำเภอสอง จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 นายกนกพล อินถนอม วิทยากรระดับ 6 สังกัดแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับ นางสาวมุกดา สะเอียบคง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา) พร้อมคณะครู และนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนื [อ่านเพิ่ม->]

เขื่อนสิริกิติ์ มอบเครื่องเป่าลม สนับสนุนปฏิบัติงานป้องกันและดับไฟป่า พื้นที่ตำบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 24/03/2564
เขื่อนสิริกิติ์ มอบเครื่องเป่าลม สนับสนุนปฏิบัติงานป้องกันและดับไฟป่า พื้นที่ตำบลท่าแฝก อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 นายพงษ์เทพ จันทร์ปุ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-2 พร้อมผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และนายอนุวัฒน์ ยิ่งยวด หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาเขื่อนและอาคารโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ ในฐานะหัวหน้าทีมที่ปรึกษาประชาคมตำบลท่าแฝก มอบเครื่องเ [อ่านเพิ่ม->]

เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับคณะ  อบต.เมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

วันที่ 24/03/2564
เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับคณะ อบต.เมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์ นายบรรจง ศรีสอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-1 (ช.อขส-1) ให้การต้อนรับ ดร.สำรวย ผัดผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง และคณะ ในศึกษาดูงานตามโครงการบริหารจัดการศูนย์บริกา [อ่านเพิ่ม->]

เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) อำเภอลับเเล จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 19/03/2564
เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ) อำเภอลับเเล จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์ นายกนกพล อินถนอม วิทยากรระดับ 6 สังกัดแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไทยรัฐวิ [อ่านเพิ่ม->]

โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) ทัศนศึกษา ณ เขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 18/03/2564
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) ทัศนศึกษา ณ เขื่อนสิริกิติ์ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์ นายกนกพล อินถนอม วิทยากรระดับ 6 สังกัดแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์ ให้การคณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) จำนวน 118 คน ในโอกาสทัศนศึกษานอกสถ [อ่านเพิ่ม->]

เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมออกร้านนิทรรศการ ในงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564

วันที่ 17/03/2564
เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมออกร้านนิทรรศการ ในงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564

เขื่อนสิริกิติ์ จัดนิทรรศการภายใต้แนวคิด “โคก หนอง นา วิถีใหม่" ในงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 17 – 26 มีนาคม 2564 เพื่อเผยแพร่ภารกิจ กฟผ. รวมถึงประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของเขื่อนสิริกิติ์ ณ สนามกีฬาพระย [อ่านเพิ่ม->]