egat

ข่าวเขื่อนสิริกิติ์

News

อขภ.

เขื่อนภูมิพล

News

อขส.

เขื่อนสิริกิติ์

News

อขศ.

เขื่อนศรีนครินทร์

News

อขว.

เขื่อนวชิราลงกรณ

News

อขช.

เขื่อนรัชชประภา

News

อฟอ.

โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เขื่อนสิริกิติ์ จัดเสวนาผู้ใช้น้ำ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ลุ่มน้ำน่าน ประจำปี 2563

วันที่ 17/11/2563
เขื่อนสิริกิติ์ จัดเสวนาผู้ใช้น้ำ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ลุ่มน้ำน่าน ประจำปี 2563

เขื่อนสิริกิติ์ จัดเสวนาให้กับเครือข่ายผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำน่าน รับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำของเขื่อนสิริกิติ์ เพื่อนำไปบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานในพื้นที่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ลุ่มน้ำน่าน เขื่อนสิริกิติ์ จัดเสวนาผู้ใช้น้ำ ต้นน้ำ [อ่านเพิ่ม->]

เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนการดำเนินงาน กลุ่มวิสาหกิจบ้านทอมือ บ้านห้วยต้าใต้

วันที่ 12/11/2563
เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนการดำเนินงาน กลุ่มวิสาหกิจบ้านทอมือ บ้านห้วยต้าใต้

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายบรรจง ศรีสอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-1 มอบเช็คเงินสด จำนวน 33,500 บาท สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทอมือบ้านห้วยต้าใต้ ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นางสาวปภาวรินท์ อภิยะ ประธานกล [อ่านเพิ่ม->]

 เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับ  คณะนักเรียนโรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา เยี่ยมชมกิจการ

วันที่ 11/11/2563
เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนโรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา เยี่ยมชมกิจการ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์ นายกนกพล อินถนอม วิทยากรระดับ 6 สังกัดแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนโรงเรียนบ้านคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 50 คน [อ่านเพิ่ม->]

เขื่อนสิริกิติ์ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืช สนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผักสวนครัว สู้ภัยหลัง COVID-19

วันที่ 06/11/2563
เขื่อนสิริกิติ์ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืช สนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผักสวนครัว สู้ภัยหลัง COVID-19

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายบรรจง ศรีสอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-1 (ช.อขส-1.) พร้อมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืช จำนวน 30 ชนิด มูลค่า 5,900 บาท สนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงปลูกพืชผักสวนครัวหมู่ที่ 8 ตำบลท่าแฝก อำเภอน [อ่านเพิ่ม->]

กฟผ. มอบสิ่งของและอุปกรณ์กีฬา ให้กับเยาวชนโรงเรียนบ้านห้วยยาง ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 05/11/2563
กฟผ. มอบสิ่งของและอุปกรณ์กีฬา ให้กับเยาวชนโรงเรียนบ้านห้วยยาง ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายพงษ์เทพ จันทร์ปุ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-2 พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ เป็นตัวแทน กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ และฝ่ายก่อสร้างระบบส่ง โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ มอบอุปกรณ์กีฬา มู [อ่านเพิ่ม->]

เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนพันธุ์ปลา ตามโครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำชุมชน ประจำปี 2563

วันที่ 05/11/2563
เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนพันธุ์ปลา ตามโครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำชุมชน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนสิริกิติ์ นายอนุวัฒน์ ยิ่งยวด หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาเขื่อนเเละอาคารโรงไฟฟ้าเขื่อนสิริกิติ์ มอบพันธุ์ปลา จำนวน 50,000 ตัว ตามโครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำชุมชน ประจำปี 2563 ให้กับ นายป [อ่านเพิ่ม->]

เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับคณะส่วนราชการ และผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ภายใต้กิจกรรม  “สร้างความสัมพันธ์ส่วนราชการ และผู้นำชุมชน” รุ่นที่ 2

วันที่ 27/10/2563
เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับคณะส่วนราชการ และผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ภายใต้กิจกรรม “สร้างความสัมพันธ์ส่วนราชการ และผู้นำชุมชน” รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์ นายพิษณุ สุเทปิน หัวหน้าแผนกเดินเครื่องกะ 3 เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปภารกิจการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนสิริกิติ์แก่คณะส่วนราชการและผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่ [อ่านเพิ่ม->]

เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนพันธุ์ปลา ตามโครงการเพิ่มผลผลิต การประมงในแหล่งน้ำชุมชน ประจำปี 2563

วันที่ 22/10/2563
เขื่อนสิริกิติ์ สนับสนุนพันธุ์ปลา ตามโครงการเพิ่มผลผลิต การประมงในแหล่งน้ำชุมชน ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนสิริกิติ์ นายวัชรพงษ์ ขุนล่ำ หัวหน้ากองบำรุงรักษาโยธาเขื่อนสิริกิติ์ พร้อมผู้ปฏิบัติงาน มอบพันธุ์ปลาตามโครงการเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำชุมชน ประจำปี 2563 จำนวน 10,000 ตัว โดยมี นายแก้ว จีข [อ่านเพิ่ม->]

เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมเป็นเกียรติในโอกาส เปิดกิจการใหม่ “ศูนย์ OTOP บ้านหิมพานต์”

วันที่ 19/10/2563
เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมเป็นเกียรติในโอกาส เปิดกิจการใหม่ “ศูนย์ OTOP บ้านหิมพานต์”

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายบรรจง ศรีสอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-1 พร้อมผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่นางวันทรา ผ่านคำ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อย ตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ [อ่านเพิ่ม->]

เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมแสดงความยินดี กับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านใหม่

วันที่ 19/10/2563
เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมแสดงความยินดี กับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านท่านใหม่

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายพงษ์เทพ จันทร์ปุ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนสิริกิติ์-2 ร่วมกับ เขื่อนภูมิพล ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ และฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นายนิพนธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในโอกาสเข้ารับ [อ่านเพิ่ม->]

เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล

วันที่ 16/10/2563
เขื่อนสิริกิติ์ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 นายวิโรจน์ แสงพานิชย์ วิศวกรระดับ 11 เขื่อนสิริกิติ์ นำผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานเขื่อนสิริกิติ์ เดินทางไปยังเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อแสดงความยินดีกับ นายวรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล ในโอกาสได้รับกา [อ่านเพิ่ม->]

เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับคณะส่วนราชการ และผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ภายใต้กิจกรรม  “สร้างความสัมพันธ์ส่วนราชการ และผู้นำชุมชน” รุ่นที่ 1

วันที่ 16/10/2563
เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับคณะส่วนราชการ และผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ภายใต้กิจกรรม “สร้างความสัมพันธ์ส่วนราชการ และผู้นำชุมชน” รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์เขื่อนสิริกิติ์ นายโยธิน สถาปนศิริ หัวหน้าแผนกเดินเครื่องกะ 4 เขื่อนสิริกิติ์ ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปภารกิจการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนสิริกิติ์แก่คณะส่วนราชการและผู้นำชุมชนในพื้นที่อำเภอแ [อ่านเพิ่ม->]